2012 Toyota RAV 4 - Grey - Syracuse, NY - Guy's Automotive Inventory Listing
Sales Center: 725 Wolf St

2012 Toyota RAV 4 Stock # 4102