2015 Toyota RAV 4 - Red - Syracuse, NY - Guy's Automotive Inventory Listing
Sales Center: 725 Wolf St

2015 Toyota RAV 4 Stock # 868